تلفن تماس

دفترمرکزی:35721280-031

دفتر فروش:32236891-031

فکس فروش:32236881-031

 

instagram farsgraphicfacebook farsgraphictelegram pnggoogle farsgraphicaparat icon color black 64

 

کتري استيل 2/5ل 3505

يونيک کتري استيل 2/5ل 3508

کتري استيل 3ل 3515

کتري استيل 5ل 3516

کتري استيل 2/5ل 3522

کتري استيل 4ل 3525

کتري 5ليتر3528

کتري استيل 5ل 3535

کترقوري شيردار6 ليتر3557

کترقوري شيردار 5ل 7524

کترقوري شيردار 5ل 7534

کترقوري شيردار 5ل 7542

کتري وقوري لعابي 7561

کترقوري شيردار 5ل 7562

کتري و قوري لعابي 7563

کترقوري 5ل چيني  7564

کترقوري شيردار6 ليتر استيل 7566

کتروقوري شيردار4ليتر7640

 

7515

 UN-7515

 

7519

UN-7519

 

7521

UN-7521

 

7524

UN-7524 

 

7529

 UN-7529

 

7532

UN-7532

 

7568

UN-7568

 

7572

 UN-7572

 

7573

 UN-7573

 

7581

 UN-7581

 

7585

 UN-7585

 

7644

UN-7644

 

7648

UN-7648
 
 
 
7650
UN-7650
 
 
7921
UN-7921

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Orange Dark_Green Crimson Green_Yellow Indigo Maroon Medium_Violet_Red tomato
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Background Color
Scroll to top