تلفن تماس

دفترمرکزی:35721280-031

دفتر فروش:32236891-031

فکس فروش:32236881-031

 

instagram farsgraphicfacebook farsgraphictelegram pnggoogle farsgraphicaparat icon color black 64

 

فلاسک دکمه وسط 1ل 1715

فلاسک فانتزی 500و700و900میلی لیتر کد1726

 

فلاسک1/6و2ليتر 1801

 

فلاسک پمپي استيل3ليتر1822

 

فلاسک پمپي استيل3ليتر1827

 

فلاسک استيل 1/2ل 1834

 

فلاسک استيل 1/5ل 1836

 

فلاسک استيل 2 ليتر 1838

 

فلاسک پمپي استيل2/5ليتر1840

 

فلاسک قلمی0.35و 0.5و0.8و1لیتر1846

 

فلاسک استيل 1/5ل 1982

 

فلاسک استيل 1/2ل 1996

 

فلاسک دوقلو 1200 شيشه دار 9030

 

فلاسک دوقلو 9050

 

فلاسک پمپي 2/5ليتر 9100

 

فلاسک پشت کليد 1/3ل 1730

 

فلاسک استيل 2ليتر1875

 

فلاسک استيل 2ليتر 1988

1710

 فلاسک یک لیتر رگال  UN-1710   

 

1715

      فلاسک یک لیتر رگال  FR-1715

 

1718

   فلاسک 1/1لیتر استیل رنگی UN-1718

 

1722un

فلاسک 1/3 لیتر استیل  UN-1722  

1724un

 فلاسک 1/6 لیتر  UN-1724

 

1775

فلاسک 1 لیتر رگال   FR-1725

 

1727

فلاسک 0/6 لیتر کودک   UN-1727

 

1729

  فلاسک 0/4 لیتر کودک  UN-1729

 

1732

 فلاسک 1/3 لیتر رگال  UN-1732

 

1735

فلاسک 1/3 لیتر  UN-1735 

 

1742

 فلاسک استیل بدون شیشه کیف دار UN-1742

 

1744

 UN-1744 فلاسک بدون شیشه کیف دار

 

1770

  فلاسک 1/6 لیتر رگال  UN-1770

 

1772

فلاسک 1/6 لیتر رگال UN-1772

 

1775

   فلاسک 1/6 لیتر  UN-1775

 

1802

 فلاسک 0/6 لیتر بدون شیشه  UN-1802

 

1804

 فلاسک 1 لیتر استیل UN-1804

 

1806

فلاسک 1/6 لیتر  بدون شیشه   UN-1806 

 

1808

 فلاسک 2 لیتر استیل بدون شیشه  UN-1808

 

1810

  UN-1810  فلاسک 0/35 لیتر استیل بدون شیشه

 

1812

 فلاسک 0/6 لیتر بدون شیشه UN-1812

 

1814

   فلاسک 1 لیتر بدون شیشه UN-1814

 

1826

فلاسک 1/5 لیتر کوهی   UN-1826

 

1828

 فلاسک 1/8 لیتر کوهی  UN-1828

 

1834un

فلاسک 1/2 لیتر بدون شیشه استیل   FRS-1834 

 

1852

 فلاسک 2 لیتر بدون شیشه استیل  UN-1852

 

1854

 فلاسک 1/5 لیتر بدون شیشه استیل  UN-1854

 

1858

 فلاسک 0/6 لیتر بدون شیشه استیل   UN-1858

 

1864

فلاسک 1/9 لیتر بدون شیشه استیل   UN-1864 

 

1878

 فلاسک 1/2 لیتر بدون شیشه استیل  UN-1878

 

1880

  فلاسک 1/5 لیتر بدون شیشه استیل UN-1880

 

1882

 فلاسک 1 لیتر شیشه دار  UN-1882

 

1961

فلاسک 1 لیتر شیشه دار UN-1961

 

1963

  فلاسک 1/3 لیتر شیشه دار  UN-1963

 

1965

  فلاسک 1/6 لیتر شیشه دار استیل  UN-1965

 

1979

فلاسک 0/5 لیتر کوهی  UN-1979 

 

1981

UN-1981

 

1987

 فلاسک 0/8 لیتر بدون شیشه کیف دار  UN-1987

 

1998

فلاسک 1 لیتر  بدون شیشه استیل کیف دار   UN-1998 

 

9040

فلاسک دو قلوه 1لیتر رگال طرح ژاپن   SPP-9040  

 

9100un

  فلاسک 2/5 لیتر   BRP-9100

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Orange Dark_Green Crimson Green_Yellow Indigo Maroon Medium_Violet_Red tomato
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Background Color
Scroll to top